اسماعیل ارزانی بیرگانی

خورنا: سرپرست فرمانداری اهواز با تبیین نقش آموزش و پرورش در تعالی و پیشرفت کشور گفت: توجه و رسیدگی به آموزش و پرورش باعث کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی می شود. به گزارش روز پنج شنبه ایرنا ، اسماعیل ارزانی بیرگانی ˈدر نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان…