اسفالت

خورنا/ اهالی یک خیابان درکوت عبدالله که از وضعیت نا مناسب و نبود آسفالت به ستوده آمده اند با  هزینه شخصی خود اقدام به پخش ریگ در این خیابان کرده اند. به گزارش صدای کارون ، خیابان ۱۱کوی…