استخدام پتروشیمی ماهشهر

خورنا: شركت پتروشيمي اميركبير واقع در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر استان خوزستان، به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود در چارچوب قانون كار و تامين اجتماعي تعداد محدودي از داوطلبان ذكور (ترجيحا بومي شهرستان بندر ماهشهر) واجد شرايط در مقطع كارشناسي از طريق آزمون كتبي، مصاحبه حضوري، طب صنعتي و گزينش دعوت به همكاري مي نمايد. این شرکت قصد…
خورنا: شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، استان خوزستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای بهره برداری طبق مقررات اشتغال نیروی انسانی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی از بین آقایان بومی استان خوزستان استخدام می‌کند. این شرکت از میان آقایان ساکن استان خوزستان در مقطع کارشناسی…