استخدام پتروشیمی بندر امام

خورنا: شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، استان خوزستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای بهره برداری طبق مقررات اشتغال نیروی انسانی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی…