استخدام شرکت پتروشیمی ماهشهر

خورنا: شركت پتروشيمي بوعلی سینا ماهشهر به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود در واحدهاي بهره برداري طبق مقررات اشتغال نيروي انساني وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي، صنعتي و ويژه اقتصادي از بين داوطلبان مرد و بومي استان خوزستان، واجد شرايط در مقطع كارشناسي و كارداني (شرايط بومي بند4-4) ، از طريق برگزاري آزمون هاي كتبي و روانشناختي ، مصاحبه فني/ تخصصي ، طب صنعتي و گزينش دعوت به همكاري مي نمايد. جهت ثبت نام به آدرس اینترنتی http://bspc.iran-azmoon.ir مراجعه کنید. در ادامه بخوانید