استخدام بانک

37
خورنا: بانک پاسارگاد به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز شعب‌های خود از واجدان شرایط دعوت به همکاری کرده است. به گزارش خورنا، بانک پاسارگاد به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی…