استخدام بانک پاسارگاد

خورنا: بانک پاسارگاد به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز شعب‌های خود از واجدان شرایط دعوت به همکاری کرده است. به گزارش خورنا، بانک پاسارگاد به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز شعب‌های خود در رشته‌های اقتصاد، مدیریت، حسابداری، مهندسی صنایع، فیزیک،‌ آمار، ریاضی، حقوق، پس از ثبت نام الکترونیکی…