استخدام بانک شهریورماه 92

خورنا: یکی از بانک‌های دولتی اقدام به انتشار آگهی استخدامی در خوزستان کرده است که هزینه شرکت در آن 500 هزار ریال است. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، استخدام و جذب شدن در یکی از ارگان‌ها و سازمان‌ها به یکی از آرزوهای این روزهای بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده تبدیل شده است. بسیاری از آنها…