استخدام ارتش

37
خورنا: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل و تامین نیروی انسانی درجه‌دار و کارمند خود به صورت پیمانی استخدام می‌کند. به گزارش ایسنا، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متخصص به…