استخدام ارتش

خورنا: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل و تامین نیروی انسانی درجه‌دار و کارمند خود به صورت پیمانی استخدام می‌کند. به گزارش ایسنا، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متخصص به صورت پیمانی وفق 33 قانون آجا، استخدام می‌کند. متقاضیان ثبت نام می توانند برای مطالعه کامل شرایط استخدام به…