استخدامی تامین اجتماعی 93

خورنا بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۳ می‌رساند، که ثبت نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان تامین اجتماعی به نشانی:  www.tamin.ir روز دوشنبه مورخ 15/۵/۹۳ آغاز و در روز شنبه مورخ 25/۵/۹۳ پایان می‌پذیرد. لذا کلیه متقاضیان، ضرورت…