استان های مرزی

خورنا این نشست تخصصی با حضور «مجید آقابابائی» مدیرکل امور مرزی و مبارزه با قاچاق وزارت کشور ، و مدیران کل امنیتی و انتظامی استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی و غربی، سیسان و بلوچستان، بوشهر، ایلام، گیلان،…