استان‌های زاگرس نشین

همایون امیرزاده:

خورنا: مشاور علمی فرهنگی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: زبان و گویش زاگرس‌نشینان همان قند پارسی و زبان دلنشین بومیان آریایی است که گاهی به بنگاله می‌رود و در زمانی دیگر در مقابل هجوم…