استانی

خورنا/ تست نفوذ در همه دستگاه های خوزستان اجرا می شود/جزئیات هک سایت های استانی مدیر عامل پدافند غیرعامل خوزستان از اجرای تست نفوذ برای همه دستگاه های استان تا پایان امسال خبر…