استاندار جدید

خورنا: مراسم تودیع و معارفه استانداران قدیم و جدید خوزستان با حاشیه‌های ریز و درشتی همراه بود که به برخی از آنها پرداخته‌ایم. شامگاه دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه استانداران قدیم و جدید خوزستان از ورود تعدادی از…