استاندار اصفهان

خورنا: عضو شورای شهر اهواز گفت: در صورتی که توهین های استاندار اصفهان نسبت به مردم خوزستان صحیح باشد وی باید از این مردم شهید پرور عذر خواهی کند. به گزارش خبرنگار مهر، در بیستمین جلسه شورای شهر اهواز که شامگاه گذشته برگزار شد طرح تقسیم عادلانه امتیاز استفاده از بیلبورد های تبلیغاتی در صحن علنی جلسه مطرح و پس…