استانداری خوزستان

37
خورنا: مشاور استاندار خوزستان در امور انتظامی و امنیتی منصوب شد. دکتر عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان در حکمی دکتر علیرضا بختیارپور را به عنوان مشاور استاندار…
37
خورنا: در مراسمی با حضور مدیرکل شهری و شوراهای استانداری خوزستان و مسئولان شهرستانی، شهردار جدید رامهرمز معرفی شد. در مراسم معارفه شهردار جدید رامهرمز…