استانداری بصره عراق

خورنا: استاندار خوزستان گفت: با توجه به تعاملات صورت گرفته با استانداری بصره عراق، ساخت یک پلی کلینیک برای جذب توریسم درمانی در استان صورت می گیرد. سید جعفر حجازی پیش از ظهر امروز در جلسه صادرات غیرنفتی استان خوزستان اظهار کرد: بر پا کردن نمایشگاه بین المللی در استان فرصت مناسبی را برای ورود به بازار های خارجی…