استاد خوزستانی برگزیده جشنواره عکس کشور

IMG_4309-250x206

"استاد خوزستانی برگزیده جشنواره عکس ایران "

خورنا جوان اندیمشکی به عنوان برگزیده جشنواره عکس کشور انتخاب شد. شمس اله قنبرزاده کارشناس ارشد پژوهش هنر و مدرس دانشگاه فرهنگیان خوزستان در اولین…