استاد خوزستانی برگزیده جشنواره عکس کشور

"استاد خوزستانی برگزیده جشنواره عکس ایران "

خورنا جوان اندیمشکی به عنوان برگزیده جشنواره عکس کشور انتخاب شد. شمس اله قنبرزاده کارشناس ارشد پژوهش هنر و مدرس دانشگاه فرهنگیان خوزستان در اولین جشنواره فرهنگی هنری اساتید سراسر کشور به عنوان عکاس برگزیده انتخاب شد. این هنرمند خوزستاتی پیش از این نیز در چند جشنواره ملی و استانی در بخشهای گرافیک و عکاسی مفتخر به کسب جوایزی در بخش…