استاد بارافکن

خورنا – حسین بارافکن از حوزه بندرماهشهر، بندر امام خمینی، امیدیه و هندیجان کاندیدی انتخابات مجلس میشود. به گزارش صفحه ویژه انتخابات مجلس دهم پایگاه خبری خورنا، شنیده ها حاکی از آن است که حسین بارافکن، مدیرکل فعلی جنوب غرب کشور بیمه آرمان، با دعوت اقشار مختلف مرذم از حوزه بندرماهشهر، بندر امام خمینی، امیدیه و هندیجان برای انتخابات مجلس…