اسامی کاندیداهای شورای شهر دزفول

خورنا: به نقل از کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی فرمانداری وی‍ژه دزفول ، در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر دزفول می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای…