اسامی اعضای جدید شورای شهر دزفول

خورنا: دقایقی پیش و بنا بر اعلام فرمانداری ویژه دزفول افراد مشروحه ذیل موفق شدند با کسب بیشترین آراء به شورای اسلامی شهر دزفول راه یابند. اعضای اصلی شورای اسلامی شهر دزفول نام و نام خانوادگی                                 تعداد آرا ۱- عادل دوایی فر               …