از خونین شهر تا خرمشهر

خورنا: کتاب «از خونین شهر تا خرمشهر» نوشته رضا خدری، گزارشی مصور با صمیمیتی جنوبی از دوران دفاع مقدس است. رضا خدری از خبرنگاران دوران دفاع مقدس است که مستندات و خاطرات خود را در قالب کتابی برای ثبت در حافظهٔ تاریخ، روانه بازار کرده است. به گزارش ایلنا، ذوالفقار شریعت شاعر و فعال حوزه فرهنگی گفت: به این لحاظ…