ارژنگ کوه سرخ ˈ

37
خورنا: رییس مرکز فنی وحرفه ای آبادان از برگزاری مسابقات آزاد مهارت در رشته جوشکاری خبر داد. ˈارژنگ کوه سرخ ˈ روز…