ارمغان بهداروند

خورنا – ارمغان بهداروند مدیر اندیمشکی انجمن نمایش کشور در یادداشتی به تشریح وضعیت تولید کالاهای فرهنگی در کشور به خصوص تئاتر پرداخت که به شرح زیر می باشد: قبول! فرض می‌کنیم شما درست می‌گویید! اما اشکال کار اینجاست که شما همه چیز را نمی‌گویید! همه‌ی چیزهایی که می‌تواند از اساس، صورت‌حساب صادره را باطل کند! صورت‌حسابی که در…