ارزش ریال

خورنا: پیروزی حسن روحانی پایانی بر هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. دوره ای که منجر به تشدید فشار به ایران بواسطه مجموعه ای از عومل شد…از زمان پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، ریال نزدیک به 10 درصد در مقابل دلار افزایش پیدا کرده است. ارزش ریال ایران به امید حل…