اردوی فرهنگی زیارتی جوانان فعال هلال احمر شهرستان هفتکل در امام زاده سلیمان باغملک