اردوی تیم پتروشیمی در ماهشهر

خورنا: سرپرست تيم بسكتبال پتروشيمي هدف از حضور اين تيم را در ليگ برتر امسال، دفاع از عنوان قهرماني سال‌گذشته‌شان دانست. هوشنگ مرمزي‌زاده اظهاركرد: سال‌گذشته توانستيم عنوان قهرماني را به دست آوريم كه امسال نيز قصد داريم از اين عنوان…