اردوی تیم ملی کشتی نوجوانان

خورنا : به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی10 کشتی گیر و یک مربی از استان خوزستان به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان دعوت شدند که از صبح روز 10 فروردین ماه سالجاری می بایست خود را به سرپرست اردوی تیم ملی در خانه کشتی شماره دو تهران معرفی نمایند . گفتنی است این اردو اردو تا…