اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان حضور پر رنگ کشتی گیران خوزستانی

خورنا : به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، از سوی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی 9 کشتی گیر و یک مربی از استان خوزستان به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان دعوت شدند که از صبح روز 2 اردیبهشت ماه سالجاری می بایست خود را به سرپرست اردوی تیم ملی در خانه کشتی شماره دو تهران معرفی…