اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشور با حضور 6 اندیمشکی