ارتفاع اب سد دز

مدیر عامل سد دز اندیمشک:

خورنا – سعید رئوفی نسب در نشست شورای اداری اندیمشک ارتفاع آب پشت دیواره سد دز را ۳۳۹ متر عنوان کرد :از آنجا که هنوز فصل آبگیری سد شروع نشده همچنان ۷۵۰ میلیون متر مکعب حجم خالی آب در دریاچه سد دز وجود دارد. وی افزود:با توجه به بارندگی های سال زراعی جاری و شرایط جوی مناسب سد دز تاکنون…