ارتش

37
خورنا: استاندار خوزستان گفت: امروز ارتش جمهوری اسلامی در جایگاهی است که ضمن دفاع از اصل نظام، چنان تشکیلات خود را ساخته که موجب اطمینان خاطر مسئولان نظام و مردم در داخل کشور شده است. عبدالحسن مقتدایی در مراسم رژه روز…