ارتباط بین آلودگی هوا و انواع بیماری ها

گزارش خبری

خورنا: موسسه بین المللی تحقیقات سرطان ماه ها پیش آلودگی هوا را عامل اصلی سرطان اعلام کرد. «آلوده ترین شهر جهان» اما هنوز در انتظار اعلام نظر مراکز تحقیقاتی خوزستانی است که از کمبود محقق رنج می برند. به گزارش خبرنگار مهر از اهواز، «ارتباط بین آلودگی هوا و انواع بیماری ها از جمله سرطان تقریبا قطعی است»….