ادراری

در آیین افتتاحیه هفته پژوهش و فناوری اعلام شد

خورنا معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان با گریزی به وضعیت کلی پژوهش و دیدگاه‌های مدیران کشور نسبت به این امر، گفت: در دولت تدبیر و امید دو نقشه راه اصلاح نظام اداری و اجرای دولت الکترونیک تهیه شده‌است، که در نقشه راه اصلاح نظام اداری به منظور توانمند‌سازی نیروها و منابع‌ انسانی از دانشگاهیان برای اصلاح…