ادرات شهرستان اندیمشک

12
خورنا : به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک آقای مهندس فریدون کاظمی رئیس مرکزبهداشت شهرستان اندیمشک افزود : براساس مصوبه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان اولین کارگاه برنامه عملیاتی توسط مرکزبهداشت اندیمشک برگزار گردید. مهندس کاظمی افزود:دراین…