ادبیات نمایدگان مجلس

37
خورنا: رجایی، نرگس – از دیر باز تا کنون لفظ”ادبیات عامیانه” به کلام به کار گرفته شده توسط مردم کوچه و بازار برای رفع حوائج خود اطلاق شده است. حتی در شعر نیز ما قالبی به نام”فولکلور”…