ادامه بارش های خوزستان

خورنا: با افزایش ابرناکی هوا باران به جنوب خوزستان هم رسید. به گزارش خبرگزاری فارس از آبادان، پس از چند روز آب و هوای نسبتاً آفتابی در آسمان جنوب خوزستان و شمال خلیج فارس از اواخر وقت دیروز آب‌وهوایی کاملا ابری بر آسمان منطقه حاکم شده است. ابرناکی هوا با بارندگی‌هایی نیز همراه شده…