اداره گاز شهر شیبان

خورنا: سرپرست اداره گاز شهر شیبان از نصب کنتور در شهر شیبان جهت مشترکین جدید و پس از گذراندن کلاس‌های آموزشی در همین ارتباط خبر داد. سیدهاشم حسینی‌زاده امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: نصب کنتور گاز شهری پس از برگزاری دوره آموزشی فرهنگ صحیح استفاده از گاز شهری…