اداره کل هواشناسی خوزستان

پیش‌بینی وضع هوا؛

خورنا:معاون اداره کل هواشناسی خوزستان از پیش‌بینی وزش باد شدید و گردو غبار در 24 ساعت آینده در استان خبر داد.   علی‌رضا غلام‌پور اظهار کرد: بررسی وضعیت سینوپتیکی نقشه‌های هواشناسی نفوذ زباله‌های سامانه پرفشار را نشان می‌دهد که موجب شمالی شدن جریانات…