اداره کل دامپزشکی خوزستان

37
خورنا: رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی اداره کل دامپزشکی خوزستان از برگزاری دوره آموزشی بیماری‌های میگو در شهرستان آبادان خبر داد. محمد مکی‌نیا امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: بیماری نوپدید سندرم مرگ زود رس…