اداره کل بنادر و دریانوردی

خورنا: اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان موفق به کسب رتبه عالی در بازرسی‌های ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی طی سال 91 شد. به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، بر اساس بازرسی‌های به عمل آمده ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان استان خوزستان، اداره کل بنادر…