اداره کشور توسط محسن رضایی

خورنا: یک کاندیدای یازدهمین دوره انتخابت ریاست جمهوری با بیان اینکه بنده یارانه سبز را برای تحول در حوزه کشاورزی اجرا خواهم کرد گفت:باید سفره دولت و مردم یکی شود تا دولتمردان از کمبودهای مردم آگاه شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، محسن رضایی کاندیدای یازدهمین دوره ریاست جمهوری در…