اداره کتابخانه‌های عمومی در شهرستان خرمشهر

37
خورنا:  اولین مسابقه نقاشی ویژه کودکان توسط اداره کتابخانه‌های عمومی در شهرستان خرمشهر برگزار شد. رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی خرمشهر گفت: اولین مسابقه نقاشی ویژه کودکان توسط داره کتابخانه‌های عمومی در شهرستان خرمشهر برگزار شد. به گزارش خبرنگار ایلنا از…