اداره پست هندیجان

خورنا: مردم شهرستان هندیجان نسبت به عملکرد مسئولین پست کشوری ناراضی هستند. به گزارش خبرنگار خورنا از هندیجان، با توجه به گذشت  بیش از ده سال از شهرستان شدن هندیجان، همچنان اداره پست این شهرستان بصورت دفتر نمایندگی و زیر مجموعه پست بندر ماهشهر میباشد. علیرغم  درخواست های مکرر مردم و مسئولین شهرستان و پیگیری…