اداره نظارت بر امور صادرات و واردات

خورنا: کارشناس اداره نظارت بر امور صادرات و واردات اداره کل استاندارد خوزستان گفت: در 5 ماهه نخست امسال تعداد 258 فقره گواهینامه انطباق کالا با استاندارد ملی ایران برای صادرات خرما صادر شد. محسن امانی گفت: این گواهی‌ها انطباق برای محموله‌های صادراتی واحدهای بسته‌بندی خرما در سطح استان خوزستان صادرشده است.و وی افزود: این امر پس از بازرسی و…