اداره صنعت و تجارت

37
خورنا: مدیر اداره صنعت و تجارت دشت‌آزادگان گفت: در حال حاضر بازار شهرستان از نظر اقلام اساسی اشباع است و از این نظر مشکلی وجود ندارد. شامخ عبیات اظهارکرد: هیچ‌کدام از اقلام اساسی گران نشده و قیمت اقلام اساسی ثابت…