اداره صنعت و تجارت ماهشهر

خورنا: مدیر اداره صنعت و تجارت ماهشهر گفت: با توجه به این‌که اخیرا مرغ کشتار روز با جهش قیمتی مواجه شده است، با هماهنگی‌ با سازمان صنعت استان، در هفته‌جاري مرغ منجمد به بازار شهرستان تزریق و توزیع خواهد شد. حسین عیسی‌زاده اظهارکرد: در حال حاضر هر کیلو مرغ کشتار روز با قیمت 7300 تا 7400 تومان در ماهشهر عرضه…