اداره صنعت، معدن و تجارت اندیمشک

خورنا: کارگاه تولید و توزیع غیر مجاز سموم علف کش و بذرهای تقلبی سبزی و صیفی در اندیمشک کشف و تعطیل شد. به گزارش خبرنگار خورنا از اندیمشک، به دنبال شکایت گروهی از کشاورزان منطقه از عدم کیفیت سموم علف کش و قارچ کش و بذرهای کاشته شده در سال جاری زراعی، پیگیری این معضل در دستور کار اداره صنعت،…