اداره زندان کارون اهواز

خورنا: معاون اداره زندان کارون اهواز گفت: توسعه فرهنگ گذشت و حس انسان دوستی و عمل به منویات دین مبین اسلام در ترویج فرهنگ بخشش موجب شد؛ شاکی و ولی دم، قاتل را پای چوبهٔ دار ببخشد. سیاوش قربانی با اعلام خبر فوق اظهار کرد: هادی عبدالله پناه انسانی ارزشمند و برادری داغدار (برادر مقتول) است که عمل به قران کریم…