اداره راه و شهرسازی هندیجان

خورنا: رئیس اداره راه و شهرسازی هندیجان از تکمیل محور ارتباطی هندیجان به دیلم تا پایان امسال خبر داد. حجت‌الله ابوعلی اظهار کرد: از کیلومتر 30 تا 43 جاده هندیجان به دیلم با 80 درصد پیشرفت فیزیکی همراه بوده است. وی افزود: این مسیر ارتباطی حدود 30 کیلومتر زیر آسفالت قرار گرفته و تا کیلومتر 22 آن نیز زیر طرح ترافیک…